Walka w mieście
Bardzo dobra strzelanka 3D. Starą stację kolejową zajęli terroryści. Musisz ich pokonać.

Instrukcja:
Przytrzymaj lewy klawisz myszy aby celować.
WSAD - chodzenie / bieganie
SPACJA - strzał